logo
Vítáme Vás v katalogu info-turistiky, ubytování a hotelových balíčku. Máme tu pro Vás mnoho možností v informacích jak o turistice, sportu, ubytování a mnoha dalších.

Pondělí (20.09.2021)
SVÁTEK: Oleg
ZÍTRA: Matouš

*** Státní zámek Valeč v Čechách

Telefon: +420 353 399 731
Webové stránky: www.zamek-valec.cz
Typ: OBCHODY-SLUŽBY VALEČ
Oblast: Západní čechy
Město: Valeč
Adresa: Valeč 1 Valeč 364 53
Cena: dle ceníku nebo dohodou
GPS: 50.1748133N, 13.2519894E

Zobrazit na mapě

Státní zámek

Valeč v Čechách
-

 

-
Státní zámek Valeč v Čechách

Státní zámek Valeč

Valeč 1 Valeč 364 53

kastelánka: Alena Zemanová

email: info@zamek-valec.cz

tel.: +420 353  399 731

Zobrazit zámek Valeč na mapě
-
Obec prvně připomínána r. 1358, od r. 1992 památková zóna.
Mohutný pozdně renes. zámek vystavěn po r. 1585 na místě staršího hradu, po r. 1721 přestavěn ve stylu vrcholného baroka, upraven novobarokně v letech 1895-1896, vyhořel r. 1976, počátkem 21. stol. zahájena dlouhodobá rekonstrukce.
Patrová čtyřkřídlá stavba s dvojicí nárožních věží, u ní francouzská zahrada a dendrologicky cenný anglický park, v něm romantické stavby. Řada kopií cenných barokních soch z parku dočasně přenesena.
Barokní zámecký kostel Nejsvětější Trojice z let 1710-1728 na složitém půdorysu s dvojicí průčelních věží, před ním sloup Nejsvětější Trojice, patrová barokní fara.

po obnově

Na náměstí barokní kostel Narození Jana Křtitele z let 1694-1696 se zajímavou věží a mariánský sloup z doby po r. 1700.
Barokní hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné z r. 1751. Muzeum barokního městečka otevřeno r. 2008.
Každoročně v květnu pořádána Slavnost květů.

-

-

 

Stručná historie zámku Valeč

     První písemné zmínky o Valči jsou z roku 1358, kdy je statek uváděn jako rozdělené zboží, držené bratry Ctiborem a Benešem z Valče. Dalšími majiteli rozděleného panství byli ve středověku zemané držící statky v blízkém okolí: Ješek ze Stebna, Jan Kladivo ze Stebna 1368, Boreš z Oseka 1371, Beneš z Buškovic 1377-1416, a páni z Doupova Nevlas a Jan 1416, Sezema z Doupova 1454 a Jan z Doupova 1487. 

     Panství bylo spojeno až za  královského podkomořího Jakuba Kyšperského z Vřesovic; v této době je pravděpodobně hrad pozdně goticky upraven. Roku 1514 získala Valeč na  základě jeho žádosti od Vladislava II. městská práva. Z roku 1526 je také první písemná zpráva zmiňující výslovně zámek. V této době se však označení zámek užívalo i pro hrady. Jan Kyšperský z Vřesovic umírá roku 1526 v bitvě u Moháče a jeho potomkové prodávají panství téhož roku Hugovi z Leisnecku. Roku 1538 přechází panství sňatkem do majetku Viléma Hasištejnského z Lobkovic. 1570 kupuje panství Kryštof Štampach ze Štampachu jeho syn Václav Štampach ze Štampachu 1585 sídlo pozdně renesančně přestavuje. Pro účast na stavovském povstání je však nucen uprchnout ze země a 1622 je mu zkonfiskován majetek. Vojskem vydrancované panství pustne.
     Roku 1623 kupuje zpět panství od císařské komory Barbora Štampachová z Poutnova, které byl jako katoličce povolen návrat do  vlasti. Od roku 1694 vlastní panství její vnuk Jan Kryštof Kager svobodný pán ze Štampachu. Velkolepě přestavuje zámek, zámecký areál a celé panství za účasti předních umělců a architektů své doby. Autorem barokní přestavby je Ital Francesco Barelli, jehož nástupcem se stal Giovanni Antonio Bianno Rossa. Po jeho smrti r. 1723 nastupuje na jeho místo Jan Kryštof Tyll, syn kameníka z nedalekého Lochotína.

akvarel hraběte Vincenta Thurn-Valsassina - r. 1893, archiv Ústavu dějin umění

     Jan Kryštof Kager umírá r. 1721 a panství dědí jeho synovec Jan Ferdinand Kager z Globen, který pokračuje v přestavbě. Roku 1745 dědí panství Karel Josef August Kager z Globenu a Limburg-Styrum. Jeho dědičkou je nezletilá dcera Marie Josefa a panství spravuje její matka Marie Alžběta rozená markýza Laverne. Roku 1797 se Marie Josefa vdává za  Josefa z Argentau d'Ochain a prodává panství Janu Antonínu Pergenovi z Pergenu. Mezi jinými je při prodeji uváděn dluh 810 zlatých 54 krejcarů ve prospěch dílny Matyáše Bernarda Brauna z r. 1737. Roku 1798 kupuje panství Jan Gottfried Korb z Weidenheimu a od  něj ho kupuje jeho syn Franc za 400 000 zlatých. Od roku 1847 vlastní panství jeho syn Karel, který zámek novorenesančně upravuje. Jeho dědicové prodávají  Valeč r.1890 hraběti Vincentu Thurn Valsassina, který celé panství novobarokně přestavuje. Roku 1937 prodává Valeč Dr. Janu Larisch-Mönnich, jemuž je roku 1945 na základě Benešových dekretů zkonfiskován majetek. Po válce se zámek stal na krátkou dobu sanatoriem pro válečné veterány, v 50.letech útočištěm pro korejské děti a na dlouho poté dětským domovem. V roce 1976 zámek zachvátil zničující požár. Obnova zámku trvá dodnes.

-

 

nahled