logo
Vítáme Vás v katalogu info-turistiky, ubytování a hotelových balíčku. Máme tu pro Vás mnoho možností v informacích jak o turistice, sportu, ubytování a mnoha dalších.

Pátek (08.12.2023)
SVÁTEK: Květoslava
ZÍTRA: Vratislav

*** Městské informační centrum Chomutov-Město Chomutov

Telefon: +420 800 100 473
Webové stránky: www.chomutov-mesto.cz
Typ: INFOCENTRA MĚST
Oblast: Severní čechy
Město: Chomutov
Adresa: náměstí 1. Máje 5885, 43001 Chomutov
Cena: dle ceníku nebo dohodou
GPS: 50.4598122N, 13.4181778E

Zobrazit na mapě

Městské informační centrum Chomutov-Město Chomutov

http://www.hornictvi.info/techpam/mesta/chomutov/151.JPG

-

Městské informační centrum Chomutov

Město Chomutov

-

náměstí 1. Máje 5885, 430 01  Chomutov

+420 800 100 473 (bezplatná linka)

+420 474 341 438

E-mail: info@echomutov.cz

-

-

Městské informační centrum

Chomutov má nové turistické informační centrum, které se se nachází v prostoru mezi náměstím 1. máje, knihovnou SKKS a budovou oblastního muzea na Palackého ulici a jehož pracovníci poskytnou návštěvníkům informace a rady, které jim zpříjemní pobyt. Některé údaje si turisté mohou najít sami na dvou dotykových obrazovkách s aplikacemi echomutov.cz, mapami a jízdními řády. Jedna z nich je vně budovy a je tedy připravena sloužit mimo provozní dobu infocentra. Zájemcům je k dispozici také bezplatná telefonní linka. V informačním centru je možné zakoupit různé upomínkové předměty s turistickou tematikou a také vstupenky na řadu kulturních i sportovních akcí pořádaných v Chomutově a okolí.


Poskytované informace

  • informace o městě a jeho atraktivitách
  • ubytování a stravování, jízdní řády
  • kulturní a sportovní akce v Chomutově
  • činnosti a služby Magistrátu města Chomutova
  • kontakty na firmy, instituce a úřady

 

Infocentrum zajišťuje

  • předprodej vstupenek
  • kopírování, směnárenské služby, incomingové programy
  • průvodcovské služby
  • prodej map a cyklomap, pohlednic, upomínkových předmětů
  • průvodcovské služby - nabídka ZDE

-

Nabídka průvodcovských služeb

Průvodce městem

Geografie

Historie

Historické památky

Příroda Chomutovska

Rekreační zóny

Tipy na výlet

Lyžařské areály v okolí města

Informace pro cizince

Mapový server

-

-

http://www.hiu.cas.cz/cs/download/atlas_mest/chomutov_04vedutamestachomutovazroku1650.jpg

-

Historie Chomutova - pravěké osídlení

Na území dnešního Chomutova se v Pravěku neobjevily žádné kultury. Toto místo ale patří do úrodné oblasti Ústeckého kraje. Proto se v blízkosti Chomutova usazoval již od počátků osídlení člověk hledající zdroj své obživy s pevnou hospodářskou základnou. Osídlení se soustřeďovalo především v údolí tří řek – Labe, Ohře a Bíliny.

První stopy lidského pobytu na území Ústeckého kraje byly zachyceny ve čtvrtohorách, a to již ve druhém velkém interglaciálu, zvaném též mindel-risský, v době mezi 200 000 – 100 000 lety př. n. l. Daleko četnější jsou ale nálezy ze středního a mladšího paleolitu (asi 100 000 – 15 000 př. n. l.). Nejblíže Chomutovu byl učiněn nález lidské lebky v Mostě a nález mladopaleolitického sídliště v Holedči na Žatecku se vzácnou rytinou ryby na koňském žebru – zatím jediným dokladem paleolitického umění v Čechách.

S postupující dobou se paleolitický člověk odvážil i do hor, které tehdy nebyly tolik zalesněné jako letos, a tak můžeme vysledovat nálezy kamenných rolnických nástrojů i v Krušných horách nad Chomutovem. Začaly se objevovat i předměty spojené s kulturou a duchovnem – keramika, kultovní nádobky, aj., ovšem tyto nálezy byly uskutečněny od Chomutova dosti daleko.

Na Chomutovsku se objevují první předměty až v době starší doby bronzové, kdy se zde zabydlel lid únětické kultury. Bohatství únětického lidu tu dokumentuje nalezený poklad šesti zlatých drátěných svitků u Nechranic, který vážil téměř půl kilogramu. Tuto vzkvétající kulturu však někdy v 15. století př. n. l. oslabil vpád pastevců – lidu mohylové kultury. Poprvé jsme se tak mohli setkat s nálezy mečů nebo srpů, které lid únětické kultury neznal. Zajímavostí je, že v severozápadních Čechách, narozdíl od svých ostatních působišť, tito lidé nepohřbívali své mrtvé pod mohylou, ale výhradně v plochých hrobech, přičemž kostra ležela v natažené poloze. Ve 13. století dochází k dalšímu zvratu v osídlení oblasti – ze severu přišel lid lužické kultury, známý také pod širším pojmem lid popelnicových polí podle charakteristického způsobu pohřbívání svých mrtvých. Po krátkém zápase snadno přemohl mohylový lid se zbytky lidu únětické kultury. Národnostním a kulturním smísením jednotlivých skupin vznikla tzv. smíšená kultura knovízská. S ní se setkáváme s objevem železa, jeho dobu reprezentuje v Ústeckém kraji kultura bylanská. Za doby této kultury však byla oblast Podkrušnohoří spíše na periferii, a to také vysvětluje velkou chudobu nálezů.

Asi od 5. století př. n. l. se k nám dostávají keltské kmeny, a to s laténskou kulturou. Do Podkrušnohoří se tehdy dostal přes Chebsko a údolím Ohře kmen, který pohřbíval své mrtvé nespálené v natažené poloze v plochých jednoduchých hrobech – tzv. kostrové hroby. Tento kmen (pravděpodobně kmen Volků – Tektoságů) u nás zanechal u nás řadu sídlišť a pohřebišť. Bohatství keltské kultury a prosperita keltských měst brzy vzbula pozornost germánských kmenů, jejichž tlak neustále sílil. Těsně před počátkem letopočtu tak ustoupili Keltové jejich náporu a opustili naše země. Nástup Germánů však byla proti keltské velkým úpadkem.

V období destabilizace – 4.-6. století – nastala doba stěhování národů, na jejímž konci přišli na naše území první Slované. První archeologické doklady o pobytu Slovanů u nás se objevují již od 5. století u Loun a Mostu. Před vznikem přemyslovského státu bylo území Ústeckého kraje osídleno drobnějšími kmenovými celky, v jejichž čele stála kmenová knížata. Chomutovsko bylo doménou Lučanů, jejichž hlavním hradem byl Žatec. Archeologické nálezy z doby kmenového zřízení jsou dosud velmi chudé a nelze z nich vyvozovat bezpečné závěry ani o hospodářské ani o společenské úrovni. Hospodářský vzestup zaznamenáváme podle archeologických nálezů teprve od 10. století v době vznikajícího přemyslovského státu s nálezy napodobenin byzantských šperků. Z této doby se dochovala nejstarší historická zmínka o místě na Chomutovsku – bylo to roku 993 o celnici v Kralupech.

Podle knihy Z.Binterové "Dějiny Chomutova" zpracovala Linda Civínová

Počátky města 

Husitské války 

Královské město 

18. století 

19. století 

Rozvoj průmyslu 

1.polovina 20. století 

Poválečný vývoj 

Historické symboly města

-


nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled