logo
Vítáme Vás v katalogu info-turistiky, ubytování a hotelových balíčku. Máme tu pro Vás mnoho možností v informacích jak o turistice, sportu, ubytování a mnoha dalších.

Pátek (08.12.2023)
SVÁTEK: Květoslava
ZÍTRA: Vratislav

*** Jáchymov-Informační centrum Jáchymova

Telefon: +420 353 808 128
Webové stránky: www.www.mestojachymov.cz
Typ: OBCHODY-SLUŽBY JÁCHYMOV
Oblast: Západní čechy
Město: Jáchymov
Adresa: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
Cena: -
GPS: 50.3584622N, 12.9346500E

Zobrazit na mapě

Jáchymov

Informační centrum Jáchymov

-

-

Jáchymov

Informační centrum Jáchymov

náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Tel.:+420 353 808 128, +420 353 811 379

Email: ic-jachymov@volny.cz

 

Informační centrum v Jáchymově bylo založeno v květnu roku 1999 za podpory sdružení Krušné hory západ, města Jáchymov a projektu PHARE. Původně jsme sídlili v budově Královské mincovny. V květnu roku 2001 jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor renesanční radnice v přízemí.  Webové stránky Informačního centra jsou průběžně  aktualizovány.

Provozní doba:

   pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hodin, 
 sobota - neděle 9.00 - 17.00 hodin

(polední přestávka: 12.00 - 12.30 hodin

 • Kalendář 2015
  Informační centrum nabízí k prodeji stolní kalendář s fotografiemi města Jáchymova.
-

-

Informační centrum Jáchymov prodává místenky autobusů v systému AMS-BUS. Během chvilky minut obdržíte místenku na většinu spojů v České republice i spojů do zahraničí.

IC dále vyřizuje slevové žákovské a studentské průkazky!

IC zprostředkovává prodej vstupenek v síti Ticketportal. Je zde možné zakoupit vstupenky na různé akce od divadelních představení, koncertů po hokejová utkání, zarezervovat si vstupenky či si rezervace přímo vyzvednout.

Služba pro občany - IC funguje jako podatelna MěÚ: V Informačním centru v Jáchymově na požádání obdržíte tiskopisy Městského úřadu v Jáchymově, které zde můžete i vyplnit a podat kdykoliv během provozní doby informačního centra. Jedná se o tiskopisy z odboru: stavebního, evidence obyvatel, místních poplatků, správy bytů, matrika

Poskytneme Vám

 • informace o institucích, obchodech a službách ve městě
 • informace o důležitých telefonních číslech
 • turistické informace o oblasti Jáchymova a okolí (tj. Krušné hory)
 • aktuální informace o kulturních a sportovních akcích
 • přehled možností ubytování a stravování
 • aktuální zpravodajství o počasí
 • přehledy služeb pro motoristy
 • informace o nabídkách Léčebných lázní a.s. (ceníky, brožury aj.)
 • informace o jízdních řádech autobusů a vlaků
 • možnost kopírování, faxování, skenování, laminování,internet pro veřejnost
 • prodej upomínkových předmětů s motivy z historie Jáchymova např. různé druhy keramických znaků, keramika,  kovové a keramické tolary, groše, odznaky, nášivky, turistické známky, štítky na hole, hrnky, zapalovače, propisovačky, klíčenky se žetony, apod. 
 • publikace o možnostech výletů do Jáchymova a okolí velký výběr map Krušných hor, Jáchymova a okolí – turistické a cykloturistické, zimní a letní
 • knihy o Jáchymovu apod.. (např. “Údolí živé vody”, Album starých pohlednic, Těžba stříbrných rud, Jáchymov - architektonická perla v ohrožení, Kronika Jáchymova)
 • velký výběr pohledů, obrázky Jáchymova, dřevěné pohledy, pidifrky,
 • nabízíme slevové karty DREAM CARD a  lázeňské dárkové poukazy
 • vyražení pamětní mince na raznici

Jáchymov, lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, leží na severozápadním okraji Čech a je součástí Karlovarského kraje.

Nedaleko města vystupuje mohutný hřbet hory Klínovec. Nadmořská výška města je v dolní části 560 m.n.m. a v horní části 750 m.n.m. Je zde podhorské klima, v zimě drsnější. Jižní svah Krušných hor, do kterého je město vklíněno, jej chrání proti severním větrům.

Město je na silničním tahu spojujícím severní oblast západních Čech se Spolkovou republikou Německo  a je právem nazýváno branou Krušných hor.

Město prvních radonových lázní s bohatou hornickou minulostí (stříbro, uran) a ražbou tolarů, nabízí vhodné podmínky pro zimní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku.

Malebné přírodní okolí má zázemí pro individuální, rodinnou a skupinovou rekreaci (školy v přírodě, ozdravné pobyty, poznávací zájezdy).

Jáchymovsko jako součást "Hornické kulturní krajiny Krušnohoří" je předmětem společného německo-českého návrhu na zápis této krajiny do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Více informací zde

monta150

Město Jáchymov je městem stříbra, radia a léčivé vody. Podívejme se do jeho bohaté historie, která je plná vzestupů a pádů.

Na začátku 16. století bylo ve zdejším údolí nalezeno bohaté ložisko stříbra, proto se roku 1516 majitel ostrovského panství hrabě Štěpán Šlik rozhodl, na místě osady Konradsgrün založit město. Dostalo příznačný název Údolí - Thal, patrně již o rok později přijmulo jméno sv. Jáchyma, St. Joachimsthal - Jáchymov. Nově založené město bylo v roce 1520 českým králem Ludvíkem Jagellonským povýšeno na město svobodné a královské. Bohatá naleziště kvalitního stříbra přilákala řadu prospektorů a horníků nejen z Čech, ale také za Saska, Tyrol a Porýní. Počet obyvatel rostl, v roce 1534 má Jáchymov přes 18 000 obyvatel a stává se druhým nejlidnatějším městem v Čechách.

     Z jáchymovského stříbra se zde také razily peníze. V mincovně hrabat Šliků začala historie mince označované podle místa původu ,,Thaler" - tolar, od jehož názvu je odvozen i dnešní dolar.
     Bohaté naleziště přilákalo i celou řadu umělců a význačných učenců. Jáchymov se stal jedním z center renesance a vzdělanosti v Království českém. Za všechny jmenujme Georgia Agricolu, který ve městě působil v letech 1527 - 1531 jako lékař. Byl zakladatelem moderní mineralogie a montánní vědy.
     Jáchymov jako centrum humanismu a renesance dodnes připomíná knihovna latinské školy s celou řadou cenných tisků. Některé z nich jsou vystaveny v budově bývalé Královské mincovny, dnešním muzeu.

     Na slávu jáchymovského hornictví navázala báňská škola v Jáchymově, zřízená císařským dekretem roku 1716. Jednalo se o první svého druhu v habsburské monarchii. V 18. století se zde kromě stříbra těžilo olovo, arsen, nikl, kobalt, bismut a v okolí města i cín.

     Osudovou surovinou se pro Jáchymov stal smolinec. Nerost, který horníci nalézali tam, kde již nebylo stříbro, odtud jeho název. Používal  se k barvení skla na žluto a na zeleno, výroba uranových barev ve státní továrně vedla k novému rozkvětu města. Z odpadu při výrobě barev objevili roku 1898 manželé Curieovi chemické prvky polonium a radium. Jáchymov získal monopol na výrobu radia, který si udržel až do počátku 1. světové války. K obnovení světového významu přispěl i objev radioaktivity jáchymovských důlních vod. Roku 1906 byly v Jáchymově založeny první radonové lázně na světě.

     Roku 1918 se Jáchymov stal součástí nově vzniklého Československa. Za první republiky jej navštívila řada známých oobností. Roku 1925 Marie Curie-Sklodowská, která sfárala i do dolu Svornost. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl v Jáchymově dokonce sedmkrát. Roku 1938 byl Jáchymov připojen k nacistickému Německu, za druhé světové války sloužily lázeňské budovy jako lazarety. Po druhé světové válce je z města vysídleno německé obyvatelstvo a do města přichází nový obyvatelé.

     Jáchymov se v padesátých letech 20. století stává synonymem pro rabování uranu a komunistické pracovní tábory - známé Jáchymovské peklo. Lidé odsouzení ve vykonstruovaných politických procesech zde byli nuceni pracovat v nelidských podmínkách. Byli vystaveni drsným klimatickým podmínkám Krušných hor, sadistickým dozorcům a spoluvězňům a v neposlední řadě i radioaktivnímu záření. Označení mukl - muž určení k likvidaci hovoří za vše. Po sametové revoluci se lidé každým rokem setkávají k uctění památky těch, kteří zde zahynuli.

     Po zrušení pracovních táborů a uzavřené zóny se ve městě na počátku šedesátých let 20. století opět rozvíjí lázeňství. Lázně jsou vyhledávány lidmi nejen z České republiky, ale z celého světa. Jáchymov se ve své historii musel vyrovnat s nejedním odlivem svých obyvatel, musel překonat řadu překážek a pádů. Slavnou minulost města připomíná řada kulturních památek a hodnotných staveb v městské památkové zóně, která byla vyhlášena v roce 1992. Komunistický režim a bohužel i někteří jejich dnešní majitelé, kteří ve městě nebydlí a historické budovy získali po sametové revoluci, je přivedli do stavu v jakém jsou dnes. Mnoho staveb také již navždy zmizelo z obrazu města. Jáchymov však získává na prahu nového tisíciletí, kdy slaví své pětisté jubileum, díky rozsáhlým rekonstrukcím svůj dřívější lesk.

     Současný Jáchymov je městem s bohatou historií, které se spolu s dalšími městy na české a saské straně Krušných hor snaží o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je místem pro nabytí ztraceného zdraví, místem pro odpočinek a relaxaci, nabízí mnoho možností pro letní a zimní sporty. Je přirozeným centrem turistického ruchu centrálního Krušnohoří.

... více o historii města a Radnici


nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled