logo
Vítáme Vás v katalogu info-turistiky, ubytování a hotelových balíčku. Máme tu pro Vás mnoho možností v informacích jak o turistice, sportu, ubytování a mnoha dalších.

Úterý (28.05.2024)
SVÁTEK: Vilém
ZÍTRA: Maxmilián

*** Hradní restaurace Wágnerka

Telefon: +420 605 289 898
Webové stránky: www.rdcatering.cz
Typ: OBCHODY-SLUŽBY ÚSTECKO
Oblast: Severní čechy
Město: Ústí nad Labem
Adresa: RDCatering - sdružení Pavel Kušej Ostrčilova 15 400 01 Ústí nad Labem
Cena: dle ceníku nebo dohodou

Zobrazit na mapě

Hrad Střekov

restaurace Wágnerka

-
Hrad Střekov se nachází na strmé skále nad řekou Labe, přibližně 90 kilometrů severně od Prahy. Je jednou z nejnavštěvovanějších kulturních památek v severních Čechách. Byl založen v roce 1316 za vlády krále Jana Lucemburského, otce císaře Karla IV. V roce 1563 přešel do vlastnictví rodiny Lobkowiczů, jehož součástí je dodnes, výjimkou byla pouze období konfiskací nacisty a komunistickým režimem.

Střekov je známý svou idylickou atmosférou a okouzlujícím výhledem přes údolí řeky Labe, který J. W. von Goethe označil za jeden z nejkrásnějších v Evropě. Richarda Wagnera pobyt na Střekově inspiroval ke zkomponování opery Tannhäuser.

Dnes se na hradě nachází historická expozice, jejíž součástí jsou kresby a fotografie hradu, repliky zbraní a trojrozměrný dřevěný model hradního komplexu. Pravidelně se zde také konají příležitostné výstavy.

http://www.lobkowicz.cz

Během sezóny se nabízí možnost navštívit restauraci Wágnerka a rozlehlou hradní terasu s nádherným výhledem na řeku Labe.
-

V létě roku 1942 na tomto hradě pobýval skladatel Richard Wagner, po němž je pojmenována i jedna z restaurací na Střekově (Wágnerka).
-
Nabízíme:

Svatby a společenské oslavy na hradě Střekov

Svatby, soukromé oslavy a firemní akce na hradě StřekovReprezentativní prostory hradu, restaurace Wágnerka a hradní terasy nabízí široké možnosti pro pořádání společenských událostí, firemních večírků, rautů, svatebních hostin včetně svatebního obřadu a různých soukromých osláv.

Prostory pro svatby, svatební hostiny, soukromé oslavy a firemní akce

 • restaurace Wágnerka – kapacita 50 osob
 • venkovní hradní terasy hradu Střekov – kapacita 100 osob
 • rytířský sál na hradě – kapacita 100 osob

Prostory pro svatební obřady na hradě Střekov

 • svatební obřad na hradbách hradu Střekov
 • svatební obřad v rytířském sále na hradě

Doplňkové služby k akcím na hradě Střekov

Dobová hudba na hradě StřekovUspořádáme pro Vás gril párty s dobovou kapelou, svatbu na klíč a jakoukoli akci, ke které Vám zajistíme individuální prohlídku hradu Střekov, projížďku po Labi, otevření vinotéky se širokou nabídkou kvalitního vína. Svou akci si tak opravdu užijete a zůstanou Vám na ni živé vzpomínky.

 • DJ, živá hudba, dobová kapela
 • vystoupení skupiny historického šermu
 • individuální prohlídka hradu Střekov
 • projížďka po Labi lodí Marie
 • grilované selátko
 • otevření vinotéky, degustace vín
 • koktejlový bar s barmanskou show
 • ohňostroj

Nově rekonstruovaná restaurace Wágnerka na hradě Střekov

Rádi bychom Vás uvítali v nově rekonstruované sezonní restauraci Wágnerka a na hradních terasách hradu Střekov.

Virtuální prohlídka hradních teras Střekova »

Ukázky hradních teras, restaurace Wágnerka a akcí, konaných na hradě Střekov, najdete v naší galerii fotografií.

Jídelní lístek restaurace Wágnerka

Jídelní lístek restaurace Wágnerka na hradě Střekov

 

Jídelní lístek restaurace Wágnerka na hradě Střekov

Otevírací doba

Úterý–neděle: od 9.30 hod.  (v pondělí zavřeno)


Restaurace Wágnerka, Hrad Střekov, Facebook

Fotogalerie akcí na hradě Střekov

Hrad Střekov – akce a svatby

Svatební hostina

Replay Dorant Catering - Svatební hostina

Slavnostní otevření 6/2011

Replay Dorant Catering - Slavnostní otevření 6/2011

Hrad Střekov

Historie hradu

Hrad Střekov je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice. Patří k našim nejromantičtějším hradům. Za tento přívlastek vděčí především své poloze na strmém skalním ostrohu nad řekou Labe.Jeho silueta je již po staletí symbolem města Ústí nad Labem.

První zmínky o hradu jsou z roku 1319. Tehdy se český král Jan Lucemburský rozhodl postavit nad řekou Labe strážní stanici, která by zajišťovala bezpečnost labské plavby. Protože však neměl dostatečné množství finančních prostředků,dal pozemky a skálu v léno bohatému pražskému měšťanovi Peškovi z Veitmile s podmínkou, že na skále vystaví hrad na vlastní náklady a král mu jej poté daruje i s dědičnými právy. Hrad měl být i celní stanicí, která zde dříve skutečně byla.
Pešek začal se stavbou a dokončil pouze tzv. Velké stavení, dvoupatrovou budovu, která byla dlouho jednou z nejobývanějších částí hradu.

Po roce působení na Střekově prodal Pešek hrad rodu Vartenberků. Ti se nad řekou Labe usídlili téměř na sto let. V období husitských válek v první polovině 15 století byl držitelem hradu Vlášek z Kladna a v držení jeho potomků zůstal hrad až do roku 1479. Za panování Vláška se na hrad uchýlil pod jeho ochranu probošt a část konventu roudnických augustiniánů a jeptišky z benediktínského kláštera v Teplicích. Hrad byl tedy prostorný a obranyschopný.

Významnými vlastníky byli Hanuš a Lorenc Glacovi ze starého dvora. Roku 1485 si bratři Glacové majetek rozdělili a Střekov připadl Hanušovi, bohatému měšťanovi, který vlastnil v nedaleké Krupce cínové doly. Zasloužil se také o rozšíření a dostavbu hradu, zejména hradní kaple.

Roku 1563 získal hrad Václav Popel , člen duchcovské větve Lobkowiczů, krátce po něm Polyxena z roudnické větve rodu. Jejich majetkem zůstal hrad až do roku 1953, kdy jej převzal Československý stát. Krátkou dobu byl vlastnictvím Klubu českých turistů. V roce 1992 byl hrad v rámci restitučních zákonů vrácen zpět rodu Lobkowiczů, takže je dnes soukromou, avšak veřejně přístupnou kulturní památkou.

Objekt vlastního hradu je velmi dobře zachován, zejména proto, že nebyl válečnými útrapami nijak zvlášť poničen nebo vypálen. Vojenským a obranným účelům však poměrně často sloužil. Za třicetileté války obsadili hrad v roce 1631 Sasové, v roce 1634 krátce Švédové a pak opět v roce 1639 byl hrad opěrným bodem Švédů, ze kterého ovládali okolní kraj. Po roce 1645 sloužil hrad jako posádka také vojskům Torstensonovým. V tomto období také švédská posádka prohloubila a rozšířila koryto Labe, aby umožnila plavbu větších lodí s válečnou kořistí.

Od konce 17. Století přestal být Střekov trvale obydlen a zůstal opuštěn. Ještě jednou však posloužil vojenským účelům, a to za sedmileté války. V roce 1757 byl jako pruský opěrný bod ostřelován děly Laudonových Chorvatů. V té době také došlo k jedinému vážnějšímu poničení hradu, zejména kaple a Velkého stavení.
Po odchodu pruské posádky již hrad zůstal trvale opuštěn a postupně chátral. Zájem o něj vzrostl teprve až na počátku 19. století s příchodem evropského romantismu.V tomto období také doznal hrad hned několika změn – byly přistaveny některé části hospodářských budov na dolním nádvoří a také objekt, ve kterém je dnes restaurace Wágnerka na hradní terase.

Součástí hradního komplexu byl také statek a poplužní dvůr, který se nacházel pod hradem na místě dnešního parkoviště. Byl tu až do roku 1961. Některé prameny tvrdí, že v tomto roce se tehdejší prezident rozhodl navštívit město a také hrad. Protože však v blízkosti hradu nebyla žádná parkovací plocha pro vládní automobily, byl na statku zinscenován požár, statek se nechal vyhořet a státní památková péče nechala zbylé budovy strhnout a zlikvidovat.

Ke hradu patří pozemky a lesy rovněž ve vlastnictví rodiny Lobkowiczů. Na jižních svazích pod hradem byly poměrně rozsáhlé vinice. Víno zde pěstované bylo prý vysoce kvalitní. Vinice byly zrušeny kolem roku 1920, kdy byly zdejší vinohrady napadeny plísní a pěstování révy se pak již neobnovilo.

Procházka hradem

Původní vstupní věžová brána se nedochovala. Projdeme novodobou branou z roku 1957 a ocitáme se na dolním hlavním nádvoří. Po levé straně je řada hospodářských budov, dnes využívaných jen zčásti. V jedné z nich je v současnosti otevřená hradní minigalerie. Vpravo za vstupní branou je pak novodobá stavba luxusní restaurace Kovárna.
Po schodech, které jsou místo původního padacího mostu ,projdeme druhou věžovou branou do prostoru hradní terasy. Věžová brána je zajímavá z několika hledisek – v její přední zdi je zabořeno šest dělových koulí jako památka na ostřelování hradu generálem Laudonem. V místnosti v patře věže prý přespával veliký hudební skladatel romantismu Richard Wágner při tvorbě své opery. Dnes je zde část interieru druhé hradní restaurace Wágnerky. Její budova je rovněž novodobou stavbou.

Z hradní terasy se nám otevře nádherný výhled na labské údolí a České Středohoří. V sezóně je zde vyhlídková restaurace.
Kolem rekonstruovaného Rytířského sálu, který je největší dochovanou místností hradu, projdeme po schodech směrem k Velkému stavení, které bylo postaveno jako první. Byla to patrová budova. Dochovalo se pouze přízemí – v místnosti je expozice fotografií o historii Střekova a další exponáty. Expozice v této místnosti se ale mění.
Další čedičové schody nás vyvedou až na horní hradní terasu – zbytku stavby po zničeném patře Velkého stavení. I odtud se nám naskytne nádherný výhled na labské údolí a část města Ústí nad Labem, rovněž i na další historický objekt – střekovská zdymadla.
Spojovací chodbou se dostaneme do kaple, která byla v minulosti jednou z nejkrásnějších staveb hradu, později zcela zničena a alespoň částečně zrekonstruována. Průchod kaplí nás dovede na malé hradní nádvoří přímo ke vchodu přízemí Věžového paláce, jedné z nejlépe zachovaných staveb hradu.

V přízemí je další expozice o historii hradu, erby všech majitelů a především trojrozměrný model podoby hradu z konce 15. stol. V patře Věžového paláce je expozice romantismu, kopie obrazů E.G.Doerella, připomínka pobytu Richarda Wágnera a několik dalších zajímavostí. Obě místnosti patří ke skvostům i z hlediska architektury.

V sousedství Věžového paláce je velká věž ,která je přístupná návštěvníkům a odkud se nabízí další nevšední pohledy na okolí.
V minulosti měl hrad ještě jednu menší věž, která se nedochovala. Poslední částí hradu je tzv. citadela – předsunuté opevnění, dnes pouze s torzem původní obranné budovy pro vojáky a strážné. I zde oceníte další odkryté výhledy na město a okolí. Odtud je nejlépe vidět místo na protějším kopci, odkud Laudon ostřeloval pruskou posádku.

K hradu se váže celá řada pověstí i zajímavých informací o pobytu slavných lidí. Naši průvodci se s Vámi o ně rádi podělí.

http://www.hradstrekov.cz/

 

Cateringové služby – nabídka

Catering, rauty, recepce

Soukromé párty a oslavy, koktejly, gardenparty

Plesy

Svatby, promoce, smuteční hostiny

Školení, firemní prezentace a konference

Číše vína, welcomedrinky

Coffee breaky

Grill párty a zabíjačkové hody

Barmanská show – freestyle, firestyle atd.

Doprovodné služby zajišťované na našich akcích

 • předtančení, módní přehlídka
 • dárková překvapení
 • hudební produkce, ozvučení a osvětlení
 • profesionální moderátor
 • kompletní květinová výzdoba
 • atrakce pro děti
 • hostesky
 • ohňostroj
 • odborný poradenský servis
 • marketing, grafika, reklama a zpracování podkladů

Nabízíme prostory zdarma

Máme pro Vás připraveny prostory zdarma. Jsou vhodné pro firemní, společenské i soukromé účely. V našem menu najdete speciality italské a mexické kuchyně.
Pro firemní konference, školení, přednášky apod. máme připravenou velkoplošnou projekci a špičkové ozvučení celého prostoru 7.1. V celém areálu je Wi-Fi připojení zdarma.

Pro odpočinek, relaxaci a sportovní vyžití je k dispozici 10 profesionálních bowlingových drah značky Brunswick Vector Scoring, na které dostanete množstevní slevy. Můžete si u nás zahrát i šipky nebo poker.


nahled nahled nahled