logo
Vítáme Vás v katalogu info-turistiky, ubytování a hotelových balíčku. Máme tu pro Vás mnoho možností v informacích jak o turistice, sportu, ubytování a mnoha dalších.

Úterý (27.10.2020)
SVÁTEK: Šarlota a Zoe
ZÍTRA:

*** Cyklotrasy - Cyklostezka Ohře

Typ: CYKLOTRASY
Oblast: Severní čechy

Cyklostezka OHŘE

- Ústecký kraj -

úsek Litoměřice - Perštejn (Boč)

 

Délka značené cyklotrasy a cyklostezky OHŘE v Ústeckém kraji bude dle současného předpokladu činit 135,700 km. Délka nových spojovacích úseků bude cca. 18 km. Cyklostezka po napojení na Karlovarský kraj nabídne spojnici od pramene Ohře, resp. od hranic se SRN až po soutok s Labem.

(V rámci Ústeckého kraje jsou připravovány 4 hlavní páteřní cyklostezky – Labe, Ohře, Ploučnice a Krušnohorská magistrála. Dále jsou městy a různými sdruženími obcí připravovány menší projekty regionálních cyklostezek s kombinací stávajících cest.)

 

Cyklostezka, respektive cyklotrasa začíná v obci Perštejn, kde přebírá štafetu od cyklotrasy přicházející z Karlovarského kraje. Vlní se podél řeky až k prvnímu významnému stoupání v obci Černýš. Odměnou nám bude impozantní výhled proti proudu řeky do jejího řečiště. Následuje klesání přes Ohařskou louku do Klášterce nad Ohří. Jako první nás ve městě řiivítají Lázně Evzenie. Zde můžeme ochutnat v informačním stánku dva léčivé prameny Eugenie a Městský pramen. V Klášterci si pak užijeme nádherného parku, můžeme navštívit náměstí a pokračujeme směrem ke královskému městu Kadaň.

 

Mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní byla podél Ohře v předstihu vybudována část cyklostezky.Stejně tak jako u cyklostezky Labe je Porta Bohemica, jedná se i u Ohře o mimořádně zajímavý a velmi kvalitní úsek cyklostezky s překrásnými výhledy kolem vodního stupně Kadaň. Cyklostezka na visuté ocelové konstrukci z části vetknuté do skalního masivu kadaňského vodního stupně ve své délce cca 170 m je výrazný technický unikát poskytující nezapomenutelný zážitek z jízdy. Vůbec všechna královská města na Ohři od Litoměřic až po Klášterec n.0. ( Litoměřice, Budyně nad Ohří, Louny, Žatec, Kadaň, Klášterec nad Ohří) mají svou krásu a stojí za to je navštívit. V Kadani pak zaujme nábřeží Maxipsa Fíka s hravým mobiliářem pro celou rodinu.

 

Z Kadaně pokračujeme do oblasti Želinského meandru, geologického a geomorfologického chráněného území. Skalnaté, jen těžko přístupné svahy prorůstá stepní, lesostepní a lesní vegetace. Žije zde řada chráněných a ohrožených živočichů jako je užovka podplamatá či ještěrka zelená a vyskytuje se zde několik význačných druhů rostlin. Tento úsek je úsekem se stoupáním a u želinského kostelíka se opravdu zapotíme a dokonce bude potřeba na malou chvíli i z kola slézt. Další pokračování je po silničkách a polních cestách bez významného stoupání, dosáhli jsme totiž vrcholu kaňonu.

 

Směřem k Žatci za Kadaní se nalézá Vodní nádrž Nechranice  s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě (3280 m). V letních měsících poskytuje koupání a ubytování v několika kempech. Ze Žatce k ní vede cyklotrasa označená jako Chmelovelo. Nutno říci, že tato část je potřeba překonávat na horském kole, kvůli kamenitému povrchu cesty či výmolům. Před Žatcem jsou také polní cesty, neboť je zde malé území kde se překvapivě cykloturistům rozprostřou do výhledu vinice. Chvíli si připadáte, že jste ve Francii.

 

V Žatci, dalším z královských měst na řece neopomeňte navštívit náměstí s vlastní malou chmelnicí připomínající tradici pěstování této základní složky při výrobě piva. Město je s pivem spojeno velmi pevně, a proto se zde nachází Chrám chmele a piva, turistické centrum s pivnicí U Orloje a s chmelařským muzeem.

 

Ze Žatce se vydáme po silničkách mezi obcemi směrem do Loun. Navštívíme rychle město Postoloprty a jeho části Březno si přímo u stezky můžeme udělat přestávku v unikátním Archeoskanzenu. V Lounech stojí za shlédnutí náměstí s chrámem sv. Mikuláše, z jehož věže si lze prohlédnout historické město a jeho okolí. Pro milovníky kultury je zde za radnicí Galerie Benedikta Rejta a zájemci o architekturu by neměli minout Kotěrovu kolonii.

 

Za Louny pokračujeme po silnici do obce Počedělice, Koštice a Křesín. V Levousech přejedeme řeku a zpočátku po polní, po pár set metrech po lesní cestě pod zříceninou hradu Šebín. Po velmi příjemné, takzvané Hraběcí cestě, přijedeme do obce Poplze a pokračujeme do Libochovic. Zde můžeme navštívit zámek Libochovice. Po drobné pauze pokračujeme po lesních cestách skrz přírodní rezervaci Myslivna a po kratkém přerušení lesní cesty silnicí se vydáváme přes Budyňský les do města Budyně nad Ohří. Ve městě je historický vodní hrad. z 13. století následně několikrát přestavovaný. Z Budyně musíme pokračovat po silnici do Doksan. Zatím zde není možno vést stezku mimo komunikace s auty.

 

V Doksanech stojí za návštěvu rozsáhlý klášter, jeho prostory jsou neustále rekonstruovány. Za Doksany začíná opět cyklostezka oddělená od silnice, která nás provede obcí Brozany nad Ohří. Za obcí musíme zatím po silnici do Bohušovic na Ohří. V místní podnikové prodejně mlékarny je možné se občerstvit.

 

Za Bohušovicemi již přijíždíme do Terezína. Císařské město založené Josefem II. Nabízí velmi zajímavou historicko-architektonickou exkurzi. Ne nadarmo je město městskou památkovou rezervací. Najdeme zde především Památník Terezín. Z Terezína můžeme vyrazit do Litoměřic přes golfová hřiště. Za mostem v Litoměřicích se cyklotrasa Ohře napojuje na Labskou stezku a končí.

 

Litoměřice sami o sobě si zaslouží delší zastavení. Město plné historie, dobrých restaurací a hlavně nezaměnitelným geniem loci je krásným cílem či startem putování podél Ohře. Více informací na http://www.litomerice.cz/.

Celá trasa cyklostezky Ohře v úseku Litoměřice - Perštejn - hranice s Karlovarským krajem je vedena v rovinatém území podél řeky Ohře. Výjimkou je pouze část na území obce Rokle (Želina ) kde je úsek s významným spádovým rozdílem. Trasa je vedena i v aktivní zóně záplavového území a prochází přírodním parkem Dolní Poohří a jednotlivými regionálními a nadregionálními biokoridory. Dále prochází v okraji Přírodní památky Loužek a Želina. Uvažované dílo je řešeno buď jako samostatná cyklostezka jen pro provoz cyklistů a pěších, příp. jen vyhrazenou obsluhu, nebo jako cyklotrasa po stávajících komunikacích s mírnějším provozem. Po bezpečné cyklostezce to zkusíme v celém úseku až po r. 2013.

Až na některé úseky není cyklostezka Ohře v Ústeckém kraji jednotně vyznačena a v celé své délce propojena. V současnosti je potřeba se držet značení KČT pro cyklotrasy a podrobných turistických map. Cyklotrasa nese číselné označení č. 204, které se bude s postupem doby měnit na číslo 6, dle nového návrhu národního systému cyklotras. V Karlovarském kraji již k přeznačení na č. 6 ve většině úseků došlo. Komplexní proznačení trasy v ÚK je plánováno na rok 2012.

 

 Vzhledem k nespojitosti trasy a k mnoha přírodním úsekům se doporučuje horské či trekingové kolo.

Záměrem je vytvořit v budoucnu bezpečný dopravní prostor pro cyklisty. Na většině trasy se uvažuje pouze se zpevněným přírodním povrchem. V místech s předpokládaným provozem in line bruslařů v blízkosti větších měst se uvažuje i s živičnou úpravou.

Do uvedeného záměru vhodně zapadá cyklo propojení mezi městy Litoměřice - Terezín - Bohušovice se samostatným napojením na Lovosice po levém břehu ř. Labe. Toto spojení 4 měst by přineslo významný synergický efekt mající vliv na zlepšení prostředí.

Dokumentace DUR je zpracována. Co zatím brání intenzivnějšímu postupu přípravy není projektové řešení, ale pozemková problematika jednotlivých katastrálních území obcí a dohody s dotčenými vlastníky.

 Odkazy

http://www.kr-ustecky.cz


nahled